IDEA:  Letný open air mestský priestor, ktorý ponúka široké spektrum využitia pre všetky vekové kategórie. Priestor, kde bohatú kultúrnu ponuku bez žánrového ohraničenia vhodne dopĺňa možnosť športového vyžitia a skvelej gastro ponuky. Miesto, ktoré ponúka svoje priestorové a technické možnosti na budovanie komunitných aktivít obyvateľov, ich prezentáciu a úzku spoluprácu s našou produkciou.

HISTÓRIA:   História INPARKU sa začala písať minulý rok počas letného pandemického uvoľnenia, ktoré si vyžadovalo predovšetkým vonkajšie open air priestory na kultúrne, športové a spoločenské vyžitie obyvateľov mesta. Prvýkrát vznikol v areáli bratislavskej INCHEBY v mesiacoch jún až september 2020. Zaujal bohatou kultúrnou ponukou, skvelým gastrom od dodávateľov Cocktailtime a BeCool, ktorý zastrešil aj športové a bežecké aktivity v priestore.

INPARK 2021:    V novom priestore štrkoveckého amfiteátra prichádzame s víziou jeho multifunkčného využitia s prihliadnutím na dodržanie aktuálnych pandemických opatrení a bezpečnosť návštevníkov. Priestor bude zároveň slúžiť ako letné kino, koncertný open air priestor, záhradná piváreň s gastroservisom, komunitný priestor pre všetkých ružinovčanov. Ďakujeme za dobrú spoluprácu s Mestským úradom Ružinov a jeho kultúrnou ustanovizňou, CULTUS Ružinov a.s..